A

anomálie vody 

atom

atomium  

B

Brownův pohyb

C

částicové složení látek

D

difuze

desublimace

E

energie vnitřní

elektron

H

hustota vody

hustota ledu

I

infračervené záření

J

jádro atomové

K

kapalina

kalorimetr

kapacita měrná tepelná

kapalnění

L

látka krystalická

látka beztvará - amorfní

Leidenfrostův jev

M

měrná tepelná kapacita

měrné skupenské teplo varu

měrné skupenské teplo tuhnutí

mikroskop elektronový

model uspořádání atomů

motor dvojdobý

motor čtyřdobý zážehový

motor čtyřdobý vznětový

motor proudový

molekula

N

neutron

O

obal atomu

P

pára

plyn

přeměna energie

pohyb Brownův

Papinův hrnec

pohyb neustálý neuspořádaný

S

skupenství látky

sublimace

sněhová vločka

Š

šíření tepla

T

tání

tuhnutí

teplota tání

teplota tuhnutí

tlak normální

U

účinnost

uspořádání molekul                 

V

var

vodní páry

voda - přechlazená

vnitřní energie

vnitřní energie a skupenství

Z

zdroje tepla

změna objemu

změna vnitřní energie