Sublimace a desublimace

Sublimace je vypařování pevné látky přímo v plyn.

Možná jste si všimli, že na jaře mizí sníh z polí, i když je teplota pod nulou a sníh netaje. To znamená, že se mění přímo ve vodní páru.

Prádlo  po  vyprání  můžeme sušit i za mrazu. Jak je to možné? Voda v prád-le nejdřív  zmrzne na led a ten se na- konec všechen promění v páru -sublimuje.

V  běžné domácnosti využíváme sublimace při odstraňování  zá- pachu pomocí vonící hmoty,  která  vysu-blimuje do  vzduchu.

 

Za  normálního  atmosférického  tlaku sublimuje  například  jód,  kafr, pevný oxid uhličitý (suchý led), led, sníh.

Desublimace je přeměna látky ze skupenství plynného na pevné.

 

Příkladem je vytvoření jinovatky z vodní páry při teplotě pod 0 °C.

 

Sublimace sněhu

Sublimace suchého ledu