Úkol ! Porovnej se spolužáky účinnost rychlovarných konvic a urči nejlepší z nich.

Nejlepší  konvice bude ta,  která přemění nejvíce elektrické energie na teplo. To znamená,  že má největší účinnost.

 

 

 

 Do konvice odměř  0,5  l  vody.

 Teplotu vody  t1  změř a zapiš.

 

 

 

 Konvici zapni a změř čas  t, za

 který začne voda v konvici vřít. 

 

 

 

 Jakmile  konvice  vypne,    změř 

 teplotu vody t2 a obě naměřené

 hodnoty zapiš.

 Hodnotu příkonu P najdeš na

 spodní straně konvice.

 

Ze známého příkonu P a z doby t, kterou  ohřívání  trvalo, vypočítej spotřebovanou energii E.

E = P . t

 Ze  známého  objemu  vody

 urči  její  hmotnost  m  a se

 změřenými teplotami t1t2 vypočítej teplo Q.

 

(měrná  tepelná  kapacita  vody  je

4280 J/kg.°C)

 Účinnost konvice získáme vydělením získaného

 tepla a dodané elektrické energie.