Difuze

 

  

  

   Difuze manganistanu draselného do

   vody.

 Difuze je samovolné pronikání molekul jedné látky mezi molekuly tělesa z dru- 

 hé látky bez  přispění  vnější síly. Zahříváním se difuze  urychluje, protože se

 zvyšuje rychlost pohybu částic.

 

 

  Do dvou kádinek vložte stejné sáčky čaje. Do  jedné kádinky  nalijte horkou

  vodu z  rychlovarné   konvice a  do  druhé vodu  z vodovodu. Na obrázcích 

  vidíte rozdílnou rychlost difuze.