Model pevné látky

Většina pevných látek kolem nás je složena z částic nepatrných rozměrů, které jsou pravidelně uspořádány (krystalické látky). Tyto částice na sebe působí silnými přitažlivými silami. Proto má těleso pevné látky určitý tvar i objem - na rozdíl od plynu.

Model prostorového uspořádání atomů uhlíků v diamantu.

Model prostorového uspořádání molekul vody v ledu.

Model prostorového uspořádání iontů sodíku a chlóru

v  NaCl (kuchyňská sůl).

Pravidelně uspořádané částice tělesa se neustále pohybují. Tento pohyb, stejně jako částice, nelze pouhým okem vidět. Zvýšený pohyb částic se projeví zvýšenou teplotou. Částice kmitají všemi směry kolem svých rovnovážných poloh.


 

Čím je teplota vyšší, tím více částice kmitají.

Zajímavost - Atomy pevných látek vykonávají ohromné množství kmitů kolem rovnovážné polohy všemi směry.
U olova je to 1,8 biliónu kmitů za 1 sekundu. U stříbra je to 4,4 biliónu kmitů za sekundu.