Vnitřní energie

 

Vnitřní  energie  je  energie  částic,  ze kterých  se těleso skládá (atomy, molekuly).

Částice v pevných látkách konají neustálý kmitavý pohyb ( kinetická energie částic),

při kterém na sebe při  malých vzdálenostech působí přitažlivými a odpudivými silami

(potenciální energie částic). Značíme U. Jednotkou je 1 joule.

 

Vnitřní energie se skládá z kinetické a potenciální energie částic.

Ve vnitřní energii pevných těles převládá potenciální energie  částic nad kinetickou energií částic.

Ve vnitřní energii plynných těles převládá kinetická energie částic nad potenciální energií částic.