Model kapaliny

Jak vypadá kapalina?

Každá  kapalina  je  tvořena obrovským množstvím molekul. Molekulu si můžeme zjednodušeně  představit  jako   malou
kuličku.

Molekula vody je tvořena dvěma atomy vodíku a jedním atomem kyslíku.

 

Zjednodušený

model kapaliny

 

 

 

Představa velikosti molekuly: Do vzdále-nosti  pouhých 3 mm se za sebou vejde  100 000 000 molekul vody.

Molekuly ale nezaplňují celý objem, jak by se mohlo na první pohled zdát. Molekuly nejsou těsně vedle sebe, ale jsou mezi nimi mezery. Smíchám 50 ml lihu a 50 ml vody. Očekávám, že výsledný objem této směsi bude 100 ml. Když si tento pokus provedeme, zjistíme, že výsledný objem je menší než 100 ml.

Mezi molekulami působí přitažlivé i odpudivé síly, které se projevují jen na malé vzdálenosti. Přitažlivé síly se projevují soudržností kapaliny, odpudivé síly se projevují nestlačitelností kapaliny.

Molekuly látek jsou v neustálém neuspořádaném pohybu. Důkazem je Brownův pohyb a difuze.