Měření tepla

Z vlastní zkušenosti víme, že teplo přechází z teplejšího tělesa na chladnější.  Z horkého čaje
na lžičku. Jak změřit jeho velikost? Pro měření tepla používáme kalorimetr.  Je to tenkostěnná nádoba s teploměrem a míchačkou, která je  vložena do druhé nádoby.  Stěny nádob jsou od
sebe odděleny izolační vrstvou vzduchu nebo vaty. Obě nádoby mají hladký lesklý povrch.

 

                                                                                                                  kalorimetr

Jednoduchý příklad. Ocelový váleček ponoříme do horké vody v kalorimetru. Jaké teplo přijal?

 

 Změříme hmotnost m1  a 

 teplotu t1 ocelového

 válečku.

Vložíme ocelový váleček do vroucí  vody v kalorimetru  a  počkáme, až se teploty ustálí.

Následně změříme teplotu t2 vody a tedy i válečku. Musí být shodné.

  V tabulkách najdeme 

  hodnotu měrné tepelné 

  kapacity oceli a dosadíme 

  s ostatními naměřenými

  hodnotami do vzorce.

řešení