Příklady z praxe - Tuhnutí - zvláštní případy

   Může mít voda teplotu -20 °C?

     Co  je  to  přechlazená  voda?

 

Přechlazená  voda  je  jeden ze  čtyř metastabilních  stavů  vody. V této podobě je voda v  kapalném skupen- ství, i když má  teplotu nižší, než je její  teplota tuhnutí.  Samo ochlazení vody pod 0 °C  ještě  nezaručuje její zmrznutí.  Pokud  dáme  čistou  vodu (vhodná je stolní voda, ne minerálka) na  chvíli do  mrazničky nebo je delší dobu  ve  velmi  chladném  prostředí, může náhle velmi rychle zmrznout, když stlačíme láhev nebo jí třepeme. Můžeme pozorovat její zmrznutí i po  přidání nějakých krystalků (krystali-zační jádro) - vhodné je třeba nasy-pat do ní sůl.

 

Vědcům se podařilo dosáhnout teplo-ty přechlazené vody až na –40 °C.

 

V přírodě se přechlazená voda v nej-

větší míře vyskytuje  v  mracích  nad

póly, kde ovlivňuje tvorbu  ozónu  díky svým odlišným  optickým  vlastnostem oproti "běžné" vodě. Dále je v bouřko- vých mracích typu cumulus. Jako kon- denzační  jádra  v  procesu  přirozené kondenzace poslouží částečky prachu, pylová  zrnka  nebo  krystalky  mořské soli.

 

zmrznutí podchlazené vody

 

Jak vznikají sněhové vločky?

Sněhové  vločky  se  u  nás  obyčejně tvoří při teplotách od -1 °C do 1 °C.

Jejich velikost stoupá úměrně s teplo- tou. Při  nízkých teplotách padají jen drobné  ledové krystalky. Vločky mají tvar  pravidelného šestihranu. Vločky se  často   spojují  a  vytvářejí  větší shluky sněhu.

 

Jak  vlastně  sněhové vločky
vznikají?
 

 

Možná Vás překvapí, že sníh je nad našimi hlavami po celý rok. V mracích jsou drobné kapky přechlazené vody a ledové krystalky. Přechlazená voda se odpařuje a její páry se srážejí na drobných krystalech, budoucích vloč- kách. Tedy i letní déšť začíná ve vy-sokých vrstvách atmosféry jako sně-žení, ovšem vlivem teplých přízemních vrstev se změní v pouhou vodu.

 

A kolik je ve sněhu vody?  Z  jednoho centimetru čerstvého  prašanu ji není víc než vrstva o 1 mm.