Proudový motor

 

Proudový  motor našel největší uplatnění v letectví. Při stej- né hmotnosti a rychlosti poskytne téměř dvojnásobný výkon oproti  pístovým  motorům.  Největší  účinnosti dosahuje při rychlostech blížících se rychlosti zvuku.

Princip činnosti proudového motoru

       

       

Proudový motor využívá zákona akce a reakce. Z moto-ru vychází horké plyny směrem  dozadu (červená šipka)
a  současně  plyny  působí  stejnou, ale  opačnou silou

(žlutá šipka)  na  motor  pevně  spojený  s  letadlem 

a zrychlují ho dopředu.