Anomálie vody

   V čem je voda tak výjimečná?

   Voda je výjimečná v tom, že skoro všechny kapaliny při tuhnutí svůj objem zmenšují, ale voda ho zvětšuje.

Voda při zmrznutí svůj objem zvětší, a proto má  led  menší  hustotu  než  voda.  Je lehčí
a plave na hladině. Největší hustotu má voda při 4 °C.

Má anomálie vody v přírodě nějaký větší význam?

Když voda tuhne, zvětšuje svůj objem a zmenšuje hustotu. Zůstává na hladině. Led je špatným vodičem tepla. Když plave na hladině, chrání vodu před dalším promrzáním. Voda pod ledem zůstává kapalná a ryby mohou žít i přes zimu.

Kdyby voda tuto vlastnost neměla, led by klesnul na dno. Jezera a přehrady by zamrzly až na dno.

  Anomálie vody - Voda má největší hustotu

  při  teplotě 4 °C,  nikoli při teplotě tání,  jak

  bychom očekávali.

Anomálie vody má i své nepříznivé důsledky. Zmrzlá voda v potrubí

nebo ve zdivu  způsobuje  zvětšením svého  objemu jeho popraskání.

Led vzniklý zmrznutím vody je také jednou z příčin větrání skal.