Infračervené záření

  Všechna tělesa,  jež  mají  nenulovou teplotu, vyzařují infračervené (tepelné) záření. Je to záření, kterým se šíří teplo 

  ze Slunce na Zemi. Při dopadu na lidskou kůži vyvolává pocit tepla.

Americké speciální  jednotky

používají  zbraně  vybaveny zaměřovačem, videokamerou

a   infračervenou   kamerou.

Pod přilbou má  pozemní vo- ják  obrazovku, do  které je mu promítán obraz  přímo z kamery.

 

 

Infračerveného záření využíváme při bezdotykovém měření teploty. Jak?  Každé  těleso, které má nenu- lovou  teplotu vyzařuje  infračervené záření.  Příkladem  muže  být  člověk, jehož  teplota je  kolem 36,6 °C.  Použitím  bezdotykového  teploměru můžeme jeho teplotu zjistit, aniž bychom se ho dotkli.

Toho, že člověk  vyzařuje infračervené zá-ření, využívá policie  při hledání pohřešova-

ných osob. Na helikoptéře je nainstalovaná termovize, s pomocí  které mohou policisté vidět  těleso  teplejší  než okolí.  Tím může 

                    být právě zraněný nebo ztracený člověk.

Součástí termovize je infrakamera

umístěná pod helikoptérou.

Ta snímá infračervené záření,

které vyzařují tělesa.

 

Uvnitř helikoptéry jsou

přístroje, které převedou

infračervené záření na

reálný obraz, který

policisté sledují na monitoru.

 

Jak vzniká infračervené záření?

 V kapalinách vzniká volným kmitáním atomů.

 V plynech vzniká otáčivým pohybem molekul.

 V pevných látkách vzniká kmitáním atomů v prostorové mřížce.