Příklady z praxe - Vypařování

Proč chléb tvrdne?

Proč  ztvrdne  rychleji  chléb ležící na stole, než když je uzavřen  ve skříňce na  pečivo  či v mikrotenovém sáčku?

Řešení:

Tvrdnutí chleba je způsobeno vypařo- váním  vody z  něj. Když  chléb  umístí-me ve  skříňce, bu-de její prostor vod-ními   parami   brzy nasycen a k  další-

mu  vypařování  již prakticky nedochá-zí.  Na  volném  prostranství  se voda vypařuje stále stejně rychle.

Proč kapky „tančí“ na  rozpálené plotně?

Kápneme-li na rozpálenou  plotýnku vařiče či na rozpálené  pláty kamen několik  kapek vody,  můžeme pozo- rovat, že  se  kapky okamžitě nevy-paří, ale  jako  by tančily na  plotně
– teprve  pak  se  vypaří. Dokážete tento jev fyzikálně zdůvodnit?
 

Řešení:

V těsné blízkosti  rozpáleného plátu

plotny je teplota vzduchu velmi vy-

soká a kapka se na své spodní straně začne velmi rychle vypařovat. Vzniklé páry kapku nadnášejí a  neumožní její přímý dotyk s rozpáleným plátem plot- ny. Teprve po chvíli se odspodu vypa-ří celá kapka.

Na horké, ale ještě ne dost rozehřáté pánvi se kapka vody velmi rychle vypaří. Když se však pánev rozehřeje více, vydrží na ní kapička do úplného odpaření mnohem déle. Toto zdánlivě paradoxní chování je známé pod názvem Leidenfrostův jev.