Dvoudobý zážehový motor

Zážehový dvoudobý motor je konstrukčně jednodušší než motor čtyřdobý, protože nemá sací a výfu- kové ventily. Má pouze sací a výfukové kanálky. Jako paliva se používá směs benzínu s olejem. Moto- ry se využívají většinou u malých motorek, skútrů nebo zahradních sekaček.

                                                                                       Motorka Jawa 250 s dvoutaktním motorem

1. sání  a stlačování

Píst jde nahoru, palivová směs se nasá- vá  do prostoru  pod pístem.  Současně probíhá  stlačování  směsi,  která je nad pístem. Na konci stlačování je směs nad pístem zapálena elektrickou jiskrou.

2. rozpínání a výfuk

Nad  pístem  se  rozpínají  plyny vzniklé shořením palivové směsi a tlačí píst do- lů.  Současně se propouští kanálem no- vá palivová směs z prostoru pod pístem do  válce  nad píst.  Nová  směs přitom pomáhá vytlačit plyny vzniklé předcho- zím spálením výfukovým otvorem.

U dvoudobých motorů je spalování směsi nedokonalé. Spotřeba paliva je taky vyšší. Je to způsobeno tím, že výfukové plyny jsou  vytlačovány novou směsí. A  právě část  nové směsi unikne  hned  do  výfuku  bez  spálení.  Tím  je  ve  výfukových  plynech velké množství paliva
a oleje.  Vzniká větší ekologická zátěž na životní prostředí. Účinnost dvoudobého motoru je jen asi 20 %.