7d

  Měrná tepelná kapacita

Z vlastní zkušenosti víme, že pro zahřátí většího množství vody potřebujeme více tepla. Teplo, které musí těleso
k zahřátí  přijmout, závisí na jeho hmotnosti.
 Bude přijaté teplo záviset také na tom, z jaké je těleso látky?

Projděte si náš pokus.

 

 

 

 

 

 

Na plotýnce vařiče jsme  zahřívali dvě  nádobky. V jedné byl olej o hmotnosti 200 g  a  ve  druhé voda o hmotnosti 200 g.  Obě kapaliny měly stejnou po- čáteční teplotu 24 °C.

 

 

 

 

 

 

Obě kapaliny přijaly po dobu 1 minuty stejné teplo, ale olej dosáhl vyšší tep- loty. Zatímco se  olej o  stejné  hmot-nosti zahřál o 10 °C, voda  se zahřála o 9 °C.

 

 

 

 

 

 

V zahřívání  jsme  pokračovali  dalších  5 minut.  Obě  kapaliny přijímaly stále stejné  teplo. Jako  důsledek přijatého tepla  se  však  teplota  oleje  zvýšila
53 °C, tedy  z  23 °C  na 76 °C na rozdíl od vody, kde se teplota zvýšila jen o 21 °C na 54 °C.

Ano. Z pokusu vidíme, že změna stavu - teploty, je závislá na tom, z jaké je těleso látky. Abychom mohli porovnávat, jaké teplo přijmou látky ke stejnému zvýšení teploty, zavádíme veličinu c - měrnou tepelnou kapacitu. Pro jednotlivé látky najdeme hodnotu měrné tepelné kapacity v tabulkách.

Měrná tepelná kapacita c udává, kolik tepla musíme dodat jednomu kilogramu látky, aby se zahřála o 1 °C. 

Jednotkou je J/kg.K