7d

  Zajímavosti - Atomium - Model molekuly železa

Na   předměstí  Bruselu vás vítá už z dálky  impozantní Atomium.

V  roce 1956  začala  v  Bruselu stavba Atomia, které se stalo o dva roky později symbolem svě- tové výstavy Expo 58. Atomium vzniklo  podle návrhu   inženýra André  Waterkeyna.

 

Model  molekuly železa, zvětše-

ný  165  miliardkrát tvoří  devět propojených   koulí  o   průměru

18 metrů. Konstrukce je vysoká 102 metrů, koule jsou vyrobené hlavně z oceli a hliníku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková  hmotnost konstrukce z oceli a hliníku je kolem 2400 tun.

Uvnitř spojovacích tunelů o prů- měru 3  metry  jsou  instalovány eskalátory, které mohou přepra- vit  za hodinu  až  3000 návště-vníků. Ve výstavních prostorách Atomia  je expozice o využití ja- derné   energie,  v   horní  kouli
s vyhlídkovou terasou je restau- race  pro  140  hostů.  Atomium je dodnes jednou z významných dominant   belgického   hlavního města.

                                             Další