Příklady z praxe - Kapalnění

 ●  Proč se za letadlem vytváří bílá stopa?

Někdy se za letadly letícími ve velkých výškách vytvoří bílá mlžná stopa. Znáte fyzikální příčinu tohoto jevu?

Řešení:

V horním vrstvách atmosféry ve výšce 3 km až 6 km někdy dochází za klidu k vytvoření nestabilního stavu, kdy hustota vodních par ve vzduchu je vyšší, než by byla hustota sytých par, kdy normálně dochází ke kondenzaci a tedy ke vzniku mlhy. Říkáme tomu stav přesycených vodních par. Pak stačí pouze dodání nějakých nečistot nebo jiných molekul, ty se stanou kondenzačními jádry a dojde k velice rychlé kondenzaci -  tedy vzniku drobných kapiček – mlžné stopy. Takovými kondenzačními jádry jsou produkty hoření v motorech letadla. Při nižších teplotách vznikají místo kapiček vody

kapičky  ledu,   ale  na  zemi  tento  jev vnímáme stejně. Podobného  principu se využívá při detekci elementárních částic a   zkoumání   tvaru  jejich    trajektorie (např.  při  jaderných  reakcích nebo při kosmickém záření) v tzv. mlžné komoře.

 

 

  Kapalnění vody - kondenzace

Ve vzduchu v okolí sklenice je obsažena vodní pára. Je to běžně neviditelný plyn. Jakmile klesne teplota na teplotu rosného bodu, pohybují se molekuly natolik pomalu, že  se  spolu  naváží.  Pokud   dojde
k navázání dostatečného množství molekul, vzniká kapka. Vodní pára tedy začne kondenzovat na chladném povrchu skla, tvoří se stále větší a větší kapky, které potom stékají po sklenici.