Úkol č.5 - Tání

1. Napiš, co je tání.

4. Napiš, co znamená, že led má měrné skupenské teplo

    tání 340 kJ/kg.

2. Napiš, za jakých dvou podmínek dochází k tání.

5. Napiš, jak se mění vnitřní energie látky při tání.

 

3. Napiš, na čem závisí teplota tání. 

6. Napiš, co je měrné skupenské teplo tání.

 

 Vyhledejte všechny správné odpovědi a napište je do pole "Řešení". Do pole "Od" napište svůj e-mail. Poté klikněte 

 na "Odeslat" a vypracované odpovědi se odešlou vyučujícímu k oznámkování.

Od: Komu: Předmět: Řešení: