Úkol č.10 - Var

1. Napiš, čím se liší var vody od vypařování.

 

4. Napiš, čím se liší var vody v otevřené nádobě a

    v uzavřeném tlakovém hrnci.

2. Napiš, na čem závisí teplota varu určité kapaliny.  

5. Vyhledej a napiš, jestli se může voda vařit i při nižší

    teplotě než 100 °C. Uveď příklad.

 

3. Napiš, při jakém tlaku je teplota varu vody 100 °C. 

 

 

6. Vyhledej a napiš,

a) za jakých podmínek se voda v otevřené nádobě uvede

    do varu.

b) za jakých podmínek zůstane voda ve varu.

 Vyhledejte všechny správné odpovědi a napište je do pole "Řešení". Do pole "Od" napište svůj e-mail. Poté klikněte 

 na "Odeslat" a vypracované odpovědi se odešlou vyučujícímu k oznámkování.

Od: Komu: Předmět: Řešení: