Příklady z praxe - Var

●  Utajený var !!

Dejme  tomu,  že  si  chceme v mikro- vlnce uvařit vodu na kávu. Dáme hrní- ček s vodou  do mikrovlnky a nastaví-

me  delší čas, aby  byla  voda  dosta-

tečně horká.  Voda  v  mikrovlnce ne-musí  ještě  vřít a  nám se bude zdát,

že  bude na  kávu  dostatečně horká. Když se  mikrovlnka zastaví, vytáhne-me opatrně hrníček s vodou a zdá se, že se  zatím voda nevařila. V  okamži-ku,  kdy do ní přesto nasypeme kávu, voda  najednou  prudce  začne vřít a může nás ošklivě popálit.

K čemu dochází?

 

 

Řešení

Voda  se  ohřívá rychleji, bublinky páry se nemohou vytvořit  a  tím uvolnit  akumulované  teplo. Tím, že se bublinky  při varu  netvoří a voda tak  neuvolňuje  akumulované teplo, přehřívá  se a  její teplota je vyšší než bod varu. Když se voda dá  do pohybu  při  vložení  cizího  tělesa (cukr, káva, sáček čaje),  je "tepelný šok kapaliny"  dost  veliký na to, aby se najednou vytvořily bublinky, které vysloveně vystřelí horkou  vodu ven. Jedná  se o lokální  přehřátí  kapaliny bez kondenzačních jader, kolem kte- rých by mohla začít voda vařit.

 

Voda  samotná  by  se  nikdy  neměla ohřívat v mikrovlnce. Pokud přece je- nom  chceme  ohřát vodu na vysokou teplotu  tímto způsobem, mělo by být v hrníčku vloženo něco navíc, např.

plastová  lžička,  v   žádném   případě nic  kovového.  Při  jakémkoliv pohybu s nádobou obsahující přehřátou kapali- nu je možné její  překypění a popálení části těla.

 

 

●  Var vody v papírové nádobě

Většinou si vodu na čaj či kávu vaříme v rychlovarné  konvici.  Také  můžeme použít   kovovou  konvici  či  hrnec na sporáku.   Běžně   ale   nevaříme vodu
v papírové nádobě. Neměl by papírový

pohárek shořet?