Příklady z praxe - Sublimace a desublimace

●  Sublimuje železo?

Že zmrzlé  prádlo i  v zimě uschne, ví každý.  Je to způsobeno tím, že voda obsažená  v   prádle  nejprve  zmrzne a led postupně  sublimuje. Rovněž  je  známo, že sublimují vonící a páchnou- cí látky. Lze ale říci, že sublimují např. ocelový  most  nebo kolejnice  želez- ničních tratí?

Řešení:

Ano, každá  tuhá látka sublimuje. Po-kud  tuto   sublimaci   nepozorujeme,  znamená to,  že  hustota  nasycené  páry je velmi malá.

● Jde zachránit zatopené knihy a 

   dokumenty po povodních?

 

Restaurátoři   při záchraně     knih ze  zaplavených archivů využívají právě sublimace. Sublimace se dá  urychlit snížením

                           tlaku.

 

Princip:

Mokré   knihy  se  nejprve zmrazí  a   led,   který   je obsažen  v  dokumentech, sublimuje z pevného přímo do skupenství plynného.

 

Knihy se potom vysu- šují   ve   vakuových komorách,  aby    se zabránilo vzniku plísní.

 

 

Uvnitř  vakuové  komory je    teplota   minus   50 stupňů.    Rošty,   které drží  zmrzlé  dokumenty, jsou naopak  zahřáté na plus 40 stupňů. Sublima- cí  se  led  mění  rovnou
                 v páru a voda tak nemá

                 šanci materiál  poškodit.

 

Vysoušení  jedné várky trvá tři  až čtyři týdny. Některé   archiválie  se naopak   vysoušejí    v horkovzdušné  komoře.

 

 

Výhodou  je,   že   tato metoda je velmi šetrná, to znamená, že veškerá razítka a podpisy zůsta- nou zachovány.