Úkol č.7 - Kapalnění

1. Napiš, která změna skupenství se nazývá kapalnění.

    Uveď příklad kapalnění.

4. Kdy se rosí okna v jedoucím autobusu?

 

 

2. Napiš, které podmínky musí být splněny, aby vodní

    pára obsažená ve vzduchu kapalněla.

5. Vyhledej a napiš, kde se v praxi využívá kapalnění.

 

3. Napiš,  kdy  je  soustava  voda – vodní pára – vzduch
    v  uzavřené   láhvi  v  rovnovážném  stavu.  Dochází

    v soustavě v rovnovážném  stavu  k vypařování vody

    a ke kapalnění vodní páry?

6. Napiš opačný děj ke kapalnění.

 

 Vyhledejte všechny správné odpovědi a napište je do pole "Řešení". Do pole "Od" napište svůj e-mail. Poté klikněte 

 na "Odeslat" a vypracované odpovědi se odešlou vyučujícímu k oznámkování.

Od: Komu: Předmět: Řešení: