Změna vnitřní energie na úkor potenciální energie

 

 

  ●   Je teplota vody pod vodopádem vyšší než teplota vody horní

        hladiny?

 

 V niagarských  vodopádech  padá voda z výšky 60 m.  Zvýší se její teplota

 za předpokladu, že se celá kinetická energie  padající vody změní na vnitřní

 energii vody?

 

 Řešení:

 Ze zákona zachování energie (E = E= mgh = Q = mcΔt, tedy Δt = gh/c)

 plyne, že teplota vody vzroste nepatrně –  o 0,14°C.