Změna vnitřní energie na úkor kinetické energie

Rozjetý motocykl má vysokou kinetic- kou energii.  Ve chvíli,  kdy  motorkář zmáčkne brzdu,  brzdové destičky se začnou tlačit na disky a motorka zas- taví. Kam se poděla kinetická energie motorky?

Řešení:

Kinetická energie motorky se přemě- nila v  nárůst  vnitřní  energie brzdo-vých destiček a disků. 

Při našem pokusu jsme rozjeli osobní auto na rychlost 140 km/h a prudce zabrzdili. Před pokusem byla teplota disků 23 °C. Po dobrždění jsme naměřili teplotu 92 °C.

Kinetická energie vozu se přeměnila na vnitřní    energii    brzdových   destiček
a disků. 

Kam se podějě  kinetická  energie automobilu pokud nebrzdíme. Kam se poděje kinetická energie auto- mobilu po nárazu do zdi.

Kinetická  energie  automobilu  se opět  přemění  na  vnitřní  energii vozu.