Změna vnitřní energie chemickou reakcí

Hoření - Při zapálení papíru dochází k oxidaci organických látek, které tvoří papír. Při této reakci dochází k uvolnění energie chemické vazby těchto organických sloučenin, které vyvolá zvýšení vnitřní energie plynných spalin. Spaliny vznikají jako důsledek oxidace. Zvýšení vnitřní energie spalin, které se projevuje jejich vysokou teplotou, je tak velké, že tyto plyny vyzařují ve formě viditelného i neviditelného (tepelného) záření.