Změna vnitřní energie konáním práce

 

Působíme-li silou na píst stříkačky, kterou máme u vývodu ucpanou, dochází ke stlačování plynu. Částice plynu dopadají na píst a po odrazu zvýší svou rychlost a tím  zvětší  svou kinetickou energii.  Zmenšování objemu způsobí, že se zmenší
i vzdálenosti mezi částicemi a tím se mění i celková potenciální energie. Nastane tedy změna vnitřní energie plynu v důsledku působení tlakové síly na píst.

Konáním práce dojde ke změně vnitřní energie...