Změna vnitřní energie tepelnou výměnou

 

Na styčných plochách dvou těles která, se dotýkají, dochází ke vzájemným srážkám částic obou  těles.  Při  nich  částice s větší  kinetickou  energií  předají část své energie částicím
s menší kinetickou energií. Dochází k tepelné výměně. Děj probíhá tak dlouho, dokud není energie částic obou těles stejná.

Změna vnitřní energie tepelnou výměnou...