Zajímavosti - nejrychlejší letadla světa 2

MiG-31 Foxhound Země výroby: SSSR, největší rychlost

3 000 km/h.

Vývoj záchytného stíhacího  letounu byl  podnícen  výrobou   amerických bombardérů B-1, které pro Sovětský svaz  znamenaly obrovské nebezpe- čí. Do  ostrého provozu  se  dostaly roku 1982  a  celkem jich bylo vyro- beno kolem 500 kusů.

F-15 Eagle

Země výroby: USA, první vzlet 1972, největší rychlost 3000 km/h.

Jedná se o dvoumístného taktického stíhače,který je díky svým manévro- vacím schopnostem, doletu a  zbra- ňové výbavě schopen bojovat proti všem  současným typům letadel. Má  za    úkol    získat
a udržet vzdušnou převahu.

F-111

Země výroby: USA, první vzlet 1964, nejvyšší rychlost 3000 km/h.

Víceúčelový  stíhací  taktický bombardér F-111  může  operovat  ve  výškách  od několika  stovek  metrů až po 18 000 m,

a to  díky nastavitelné  geometrii  křídel, kterou se mohl pochlubit  jako jediný le- toun  na  světě. Dvoumístná  přetlaková kabina slouží i jako katapultovací  úniko- vý  modul,    jenž   umožňuje   posádce 

v  nouzi  přežít  i  na   mořské   hladině. Kromě konvenčních zbraní může nést na palubě až 6 jaderných bomb. 

 

F-111A Raven

Země výroby: USA, První vzlet 1975, největší rychlost
2600 km/h.  Raven  je  letadlo  určené
k elektronickému boji. Stroj nenese žá- dnou výzbroj, místo ní je vybaven zaří- zeními  na  rušení   signálu  o  celkové hmotnosti přesahující tři tuny.

Su-27 Flanker

Země výroby: SSSR,

první vzlet 1981, největší rychlost

2500 km/h.  Na konci  60. let potřebo-val  najít  sovětský  svaz  odpověď na americké  letouny F-15  a  tak v  roce 1977 vzlétl první  prototyp podle para- metrů F-15.

Su-37. Vynikající  manévrovací scho-pnosti  umožní tomuto letadlu provést výkrut vzad s minimální ztrá- tou  výšky. Vděčí  za

to vektorovatelnému tahu, který umo- žňuje měnit  směr tahu trysek motorů. Při rychlosti 350 km/h se letadlo otočí vzad o 180°. Po ukončení  výkrutu má Su-37  rychlost  pouze 60 km/h.  Jako jediné  letadlo  provede manévr kobra, kdy v rychlosti 400 km/h zvedne úhel náběhu na 125° a  na
6 sekund  se  pověsí   ve vzduchu na místě.

                              Zpět