Největší letadla

Největší letadlo:  Tím je ruské
nákladní   letadlo  Antonov  An 225  

 Mriya. Tento kolos 

 je 84 m dlouhý
a 18,2 m široký. Má šest silných motorů, každý 
s tahem 229 000 N.

porovnání velikosti motoru s velikostí auta

 

I takhle naložené le- tadlo může letět
rychlostí

800-850 km/h.

Na přistání potřebuje ranvej dlouhou 3000

- 3500 m. Podvozek  musí  snést  přistání s hmotností až 600 000 kg. podvozek

Letadlo  může  pře- pravovat  rozměrné náklady do hmotno- sti 200 tun.

přeprava raketoplánu Buran

Nejrychlejší civilní letadla: Jediná  le- tadla, která  létala s pa- sažéry      nadzvukovou

rychlostí byl francouzsko -anglický     Concorde 
a sovětský  Tu 144.  Cestovní  rychlost  letadla byla 2130 km/h.  Během   startu   musel   vyvinout   rychlost  až  400  km/h.   Přepravní kapacita  byla  pouhých  100  pasažérů.

Sériově bylo vyrobeno 14 letadel. Léta- ly od roku 1976 do roku 2003. Soupeřem Concordu  byl   Tu 144, který  vznikl   prakticky ve   stejné   době.  Pro  osobní   dopravu   byly upraveny pouze  čtyři  letadla.  Ostatní sloužily  pro  nákladní  dopravu.  Létaly od roku  1968 do roku 1978. Nevýhodou těchto  letadel  byla vy- soká hlučnost a finanční  náročnost provozu.

interiér Tu144 byl poměrně malý

Nejrychlejší letadlo:  Toto prvenství drží USA s  průzkumným letadlem SR71 Blackbird.

Bylo vyvinuto téměř

před 30 lety. Může letět ve výšce 26  kilometrů nad zemí rych- lostí přesahující 3 machy.

 

Největší civilní letadla

V  současnosti  je nej-větším  letadlem  fran- couzský Airbus A380.

 

Letadlo  přepraví na dvou palubách 

až 555 pasažérů.

                          pilotní kabina Airbusu

Druhým  největším  leta- dlem je Boeing 747-400 Jumbo Jet.  Jeho přepra- vní kapacita  je 300-500 cestujících.

 

 

                interiér Boeingu