Tepelné motory pístové

Ve spalovací komoře se přeměňuje při hoření paliva část vnitřní energie paliva na pohybovou energii pístu. Podle způsobu zapalování pohonné směsi rozlišujeme motory zážehové a vznětové.

Základní části pístových motorů

 

 

 

Řez válcem motoru. Aby se zvýšil výkon motoru, spojuje se v jednom motoru více válců na společném klikovém hřídeli tak, že při každém taktu má alespoň jeden válec pracovní zdvih. Účinnost motoru je 20-30%.

V automobilech  se  dnes nejčastěji používá zážehový  čtyřdobý  motor.  Jako  palivo se
v něm používá směs  benzínu (rozptýleného na nepatrné kapky) a vzduchu.  Tuto  směs po stlačení zapálí motorová svíčka.  Vznětový  čtyřdobý motor  má obdobnou  konstrukci, nepotřebuje však elek- trické  zapalování směsi.  Do válce se nasá- vá vzduch z vnějšího prostoru. Ten se prud- ce stlačí a zahřeje. Do zahřátého vzduchu  se vstříkne palivo. To se vznítí a hoří.