Vypařování

Vypařování je změna skupenství kapalného na plynné.

Jak vysvětlíme vypařování?  Molekuly  jsou  v  neustálém  pohybu. Některé z molekul na  povrchu kapali-ny mají  takovou  rychlost, že přemo- hou slabé  přitažlivé síly, které je drží v kapalině a odletí pryč.

Kapaliny se vypařují při každé teplotě.

Pozor! Na to, aby se molekuly dostaly pryč z kapaliny, potřebují hodně energie. Tu si však vezmou z kapaliny a tím sníží její teplotu. Například, když vylezeme z vody, jsme mokří a cítíme chlad. Ten  je způsoben odpařující se vodou.  Molekuly  vody  berou energii
z pokožky a tím ji ochlazují.

Na čem závisí rychlost  vypařování?

Vypařování je rychlejší při vyšší teplotě.

Při vyšší teplotě se molekuly pohybují rychleji a snadněji překonávají přitaž- livé  síly  sousedních  molekul  a uletí pryč.  Prádlo v  létě  uschne  rychleji  než v zimě.

Vypařování je rychlejší při odstranění par, které jsou nad povrchem kapaliny.

Nátěr uschne rychleji, pokud máme otevřené okno a proudí vzduch, než když je zavřené. Proč? Za bezvětří zůstávají vypařené molekuly blízko kapaliny. Některé do ní narazí a vrátí se zpátky. Za větru vypařené mole- kuly odletí pryč, takže se do kapaliny žádné nevrátí.

Vypařování je rychlejší při větším povrchu.

Chladící džbány  Jsou   to  nádoby  z vhodně pálené  hlíny

a mají tu  zajímavou vlastnost,  že  voda 

se  v   nich  ochladí 

pod teplotu okolních předmětů.

Kapalina prosakuje hliněnými  stěnami ven, tam se pomalu  vypařuje  a  tím odnímá nádobě i kapalině uvnitř teplo. Pokles teploty v chladicích  džbánech není  větší než 5 °C. Za horkého dne, kdy teploměr ukazuje 33 °C, má voda v  chladicím   džbánu  teplotu  vlažné koupele, 28 °C.

Jak vidíme, ochlazení není příliš velké.

Proto   se  džbány  používají   hlavně
k  udržení   vody  studené.   Chladící

džbány  jsou  velmi rozšířeny u  národů  teplého pásma a mí- vají  nejrůznější ná- zvy:  ve  Španělsku alcarraza, v Egyptě 

goula atd.