Model plynu

Plyny se  skládají z atomů nebo čas- těji z molekul, které se volně  pohy- bují. Každou  chvíli  narazí  na  sebe  nebo na  stěnu předmětu kolem nás. Odrazí  se  a   pokračují  v  pohybu.  Síla, kterou tlačí vzduch v pneuma- tice   na  její  stěny,  je  způsobena  právě     nárazy    částic   vzduchu
v pneumatice.

 

Při zahřátí  plynu  se částice začnou pohybovat   rychleji  a  tím se zvýší
i počet srážek. Vzroste tlak.

                              

Naší   atmosféru  tvoří téměř   výhradně  dva plyny.   Je   jím   dusík
(78 %) a kyslík (21 %).
Ostatní plyny v atmos- féře    tvoří    přibližně

0,03 %.

Vlastnosti plynu

Stlačitelnost plynu je dána velkými mezerami mezi pohy- bujícími se molekulami.

Rozpínavost plynu je umožněna neustálým pohybem mo- lekul a tím, že se mezi nimi neuplatňují přitažlivé síly.