Příklady z praxe I.

Vede voda dobře teplo?

V  horní   části  zahříváme  zkumavku nad  kahanem až  do doby,  kdy voda dosáhne  varu.  Po  celou dobu  však zkumavku držíme v ruce.  Během  ne- celých dvou minut  začne  voda vřít. Teplo vroucí vody však necítíme.

 

 

Řešení:

Voda je špatný vodič tepla stejně ja- ko sklo. Teplá voda má menší hustotu než  studená  a   zůstává  ve  vrchní části  zkumavky, až do doby varu. Po delší době  dojde  šířením tepla vede-ním ve  skle  a  prouděním uvnitř zku-mavky  k vyrovnání teplot.

Co je žhavý dech pouště?

Jakou  teplotu  ukazuje  teploměr  při  foukání  větru, a jakou  při  bezvětří?

Teploměr   ukazuje  v obou případech stejné teploty. To pouze  živé organi-

smy  pociťují   větší  chlad  při  větru, protože  když  fouká vítr,  odebírá jim z  těla   daleko   více tepla než za bezvětří. Stručně  řečeno: Vítr studeným  vzduchem rychleji      nahrazuje ohřátý vzduch okolo těla. Vítr tedy za horkého dne přináší ochlazení. Proč se ale  potom   hovoří   o  žhavém dechu pouště?  Není  to  v  rozporu s tím, co jsme právě uvedli?

 

Řešení:

Na poušti je vzduch teplejší než naše tělo, proto nás zahřívá.  Dochází sice také k  vypařování, ale větrem je při- nášeno  více  tepla. Tento efekt nad vypařováním  převládá.  Proto  chodí  obyvatelé pouští tak zahaleni.

Proč táhne od zavřeného okna?

Jistě jste si všimli, že od okna, které je zcela uzavřeno, přesto „táhne“. Jak je to možné, když vnější studený vzduch dokonale  uzavřeným  oknem  pronikat nemůže?

Řešení:

V  místnosti  dochází  k   proudění vzduchu. Lehký teplý vzduch stoupá ke stropu a těžší studený vzduch od okna a stěn proudí dole nad podlahou.

 

Proč nás v zimě kožich hřeje?

Jak to, že je člověku v zimě v kožichu teplo?   Copak   může   kožich   hřát? Vždyť to není  zdroj tepla! Nebo ano?

Řešení:

Kožich  nehřeje!      Nevydává  vlastní teplo, pouze brání  teplu  lidského těla unikat do okolí.  Kožich  je  totiž velmi špatný  vodič tepla, a proto i  led  za- balený  do  něho  v  místnosti  roztaje později než led položený volně, proto i pod tou nejteplejší peřinou je zpočátku zima.               

                                            další