Příklady z praxe II.

Kamna a radiátory

Proč kamna bývají v  místnostech umístěna naproti oknům, kdežto radiátory ústředního topení bývají  většinou

pod okny?

 

 

Řešení:

Komíny se stavějí  většinou  uvnitř do- mu, proto nemohou být kamna umístě- na pod okny. Radiátory ústředního to- pení se s výhodou  instalují pod okny   místnosti,  protože   studený  vzduch  proudící  od oken se hned stačí ohřát a  stoupá  vzhůru.  V  místnosti,  kde jsou  kamna, chladný vzduch od oken proudí pouze  při  podlaze ke kamnům a  zde  se  teprve  ohřívá.  Proto  je v takové  místnosti  zima  hlavně  na nohy.

Vyzařují studené látky paprsky

   chladu?

Když    položíme   ruku   k   radiátoru 

ústředního topení  nebo  ke  kamnům, cítíme,  že  zdroj  tepla vydává teplo. Když přiložíme ruku například  ke kusu ledu,  cítíme  chlad. Existují  tedy pa-prsky  chladu,  které  vysílá  studené těleso?

Řešení: 

Tělesa vysílají tepelné záření tím intenzivněji, čím jsou více  zahřátá. Takové záření  vysílají   stěny místnosti, naše  ruka, kamna, ale i onen kus ledu. Led vysílá daleko méně  tepelného záření než  naše  ruka, ruka tedy vysílá více záření než přijímá. To se projeví  pocitem chladu.  Žádné paprsky chladu tedy neexistují.

 

Je výhodnější ohřívat vodu zdola

   nebo shora?

Všichni jsme si zvykli ohřívat vodu  při  vaření tak, že ná-dobu s ní položíme například na plynový sporák  a  zdola  ji  ohříváme  plamenem. Ne- bylo by výhodnější  ji  spíše ohřívat shora, například v remosce?

Řešení: 

Rozhodně ne!  Při ohřívání  vody zdola se  kromě  sdílení tepla vedením, tedy postupného  šíření tepla mezi jednotli-vými   částicemi  vody,  uplatňuje  ve velké míře  ještě  proudění  vody, kdy ohřátá voda, protože má větší   hustotu,   stoupá vzhůru  a  na  její  místo  klesá   chladná,     ještě neohřátá voda. Proces ohřívání se tak podstatně  urychlí. Při  ohřívání  shora by k proudění nedocházelo a u dna by byla voda velice dlouho chladná.

                                            další