Úkol č.1

1. Napiš, čím je tvořeno každé těleso, které nás

    obklopuje.

 

4. Napiš, v čem se liší uspořádání a pohyb částic 

    v krystalických látkách, kapalinách a plynech.

2. Napiš, proč jsou plyny stlačitelné a kapaliny

    nestlačitelné.

 

5. Napiš, o čem vypovídá Brownův pohyb a difuze. 

3. Víš, že molekuly  vody  se  neustále  neuspořádaně

    pohybují. Napiš, jestli se pohybují stejně i molekuly

    ledu.

6. Napiš, co je difuze a na čem je závislá. Uveď tři

    příklady difuze z praxe.

 Vyhledejte všechny správné odpovědi a napište je do pole "Řešení". Do pole "Od" napište svůj e-mail. Poté klikněte 

 na "Odeslat" a vypracované odpovědi se odešlou vyučujícímu k oznámkování.

Od: Komu: Předmět: Řešení: