Odkazy

Atomy a molekuly

Pevná látka

Kapalina

Plyn

Brownův pohyb

Difuze

Teplo

Infračervené záření

Skupenství

Vnitřní energie

Tání

Tuhnutí

Kapalnění

Vypařování

Sublimace

Desublimace

Var

Anomálie vody

Tepelné motory

Spalovací motor dvojdobý

Spalovací motor čtyřdobý

Motor proudový

Účinnost