7d

  Zajímavosti 2 - Zkáza Hindenburgu

  

Jeden z nejmenších a nejjednoduš- ších atomů je vodík.  Protože ato- my  jsou  lehké a  malé,  je i vodík

lehký plyn. Používal se k plnění ba- lonů  a  vzducholodí.  Kolem  roku 1938 s nimi  běžně  cestovali  lidé, podobně jako dnes cestují  letadly.

Jenomže vodík je  hořlavý a  může být velmi ne- bezpečný. Když se smíchá se vzduchem, vznikne třaskavá  směs. Stačí malá jiskřička a tato směs vybuchne.  Dva atomy  vodíku s  jedním atomem kyslíku  se  při  tomto výbuchu  spojí v  molekulu vody. A to způsobilo  v roce 1937  velké letecké neštěstí. Vzducholoď naplněná  vodíkem  přepra- vovala   cestující  přes  oceán.  Při  přistávání v Americe vybuchla.  Při  výbuchu zahynulo 35 lidí.