Hospodaření s teplem

Jak teplo udržet?

V  domech se  snažíme  udržet  teplo

získané v radiátorech.  Teplo se však ztrácí, když  přechází z  ohřátého  vzduchu do chladnějších zdí a oken.   Proto  na  zdi  dáváme tepelné  izo- lace, které  špatně  vedou teplo.  Na-příklad  polystyren nebo skelnou vatu.

 

 Nová plastová okna mají několik vzdu- chových komor, které  špatně   vedou  teplo.  Vhodnou     kombinací tepelné  izolace a  ví- cekomorových plasto- vých   oken   můžeme ušetřit  mnoho  tepla, jehož  výroba je stále nákladnější.

 Jak se tepla zbavit?

V technické praxi někdy naopak potřebujeme vzniklé  teplo odvést  pryč a tím předměty ochladit nebo udržet na stálé teplotě. Příkladem je chladnička, která ochlazuje potraviny tím, že jim odebírá teplo.  Když se na chladničku  podíváte zezadu,  uvidíte černou  trubičku (chladič), která  odvádí  teplo z chladničky  a vyzařuje ho do okolí.  Trubička  je  vyrobena  tak,  aby  měla co  největší povrch. Toho je dosaženo připev- něním  černých  kovových  žebírek,  které povrch chladiče zvětšují ještě víc.

 

Podobně je  tomu u  automobilu, kde  potřebujeme  odvádět  teplo vzniklé v motoru. K tomu slouží chladič. Je tvořen  podobnou  trubičkou jako u chlad-
ničky. Do trubičky je přiváděna horká voda, která odebrala teplo od motoru. Trubička je osazena v kovových žebírkách,  které vytváří  velkou plochu pro předávání tepla.  V  případě  přehřívání  motoru slouží k  rychlejšímu odvodu tepla z kapaliny větrák umístěný bezprostředně  za chladičem. Bez  chlazení by se motor velice rychle zničil.