Šíření tepla zářením

 K šíření tepla  zářením  dochází pomocí  infračerveného záření,  které očima nevidíme,  ale pociťujeme ho jako “teplé“,

 protože ohřívá místo, kam dopadá. Infračervené záření vyzařuje nejen Slunce, ale i všechna ostatní tělesa. Čím vyšší

 je jejich teplota,  tím více infračerveného záření vydávají.  Pokud teplota těles stoupne nad 500 °C začnou  vydávat

 i světelné záření.

  Co se děje po dopadu infračerveného záření na tělesa? Odpověď naleznete v těchto dvou pokusech.

Černá tělesa infračervené (tepelné) záření nejen pohlcují, ale i vyzařují.  Nalijeme vroucí vodu do plechovky,  která  je
z jedné poloviny natřena černě a z druhé poloviny bíle. Teploměr na straně černé plochy ukáže vyšší teplotu než na straně bílé. To proto, že černá barva vyzařuje víc infračerveného (tepelného) záření než bílá. Toto vyzářené záření dopadne na lihový teploměr. Líh v teploměru se zahřívá a postupně zvětšuje svůj objem.

Jeden teploměr položím na šedou podložku, druhý na bílou podložku a třetí na černou podložku. Pak je položíme na slunce. Který teploměr ukáže vyšší teplotu? Vidíme, že teploměr na černé podložce ukazuje vyšší teplotu. To proto, že černá barva ze všech barev nejvíce pohlcuje infračervené (tepelné) záření. Bílá a stříbrná barva naopak pohlcuje tepelné záření nejméně.