Šíření tepla prouděním

V kapalinách

Proč se voda pohybuje?  Víte, že  se při zahřívání kapalina roztahuje a tím se zmenšuje její hustota a hmotnost. Je tedy lehčí a stoupá vzhůru.  Studenější  voda má naopak větší hu- stotu, je těžší a klesá dolů.

 

Důkaz - Dejte zmrazit obarvenou vodu. Po vytuhnutí vhoďte obarvený led do sklenice s čistou vodou. Vidíte, že chladná obarvená voda z tajícího le-du klesá dolů.

V plynech  se šíří teplo stejně. Teplý vzduch   má   menší   hustotu,  je   lehčí
a stoupá vzhůru.

V panelových domech bývá většinou ra- diátor u oken.  Vzduch  stoupá od radiá- toru vzhůru a u okna se trochu ochladí. Rozdíl teplot u stropu a podlahy není tak velký, jako když se vzduch ohřívá daleko od okna.  V místnosti je příjemněji - obrázek 2.

Když ale sedíte v zimě u okna, kde není radiátor, cítíte, jak na nás táhne, i když je  okno zavřené.  To  kolem Vás proudí vzduch, který se u okna ochladil - obrázek 1.

Voda bude samovolně proudit, když ji zahříváme zdola nebo chladíme shora.

Na základě samovolného proudění funguje topení v malých domech.