Měření tepla - řešení

 

 Změříme hmotnost m1

 teplotu t1 ocelového

 válečku.

   

 

Změřená hmotnost je

m1 = 123,1g = 0,1231 kg

a teplota t1 = 21°C.

 Vložíme ocelový váleček o  

 hmotnosti  m1 do vroucí

 vody v kalorimetru a 

 počkáme, až se teploty 

 ustálí.

 

 

 Následně změříme teplotu

 vody a tedy i válečku t2.

 Musí být shodné.

 

 

 

Po ustálení teplot je teplota

vody a válečku t2 = 80 °C.

 V tabulkách najdeme

 hodnotu měrné tepelné

 kapacity c oceli a dosadíme 

 do vzorce

 

    Q = m.c.( t2 -  t1)

 

V tabulkách jsme nalezli měrnou tepelnou kapacitu oceli c = 469 J/kg.°C.

Naměřené hodnoty dosadíme do vzorce:

Q = m.c.( t2 -  t1)

Q = 0,1231 . 469 .(80 - 21)

Q = 3406,3 J

Otázka: Jaké teplo přijal ocelový váleček?               Odpověď: Ocelový váleček přijal při styku s vodou teplo 3406,3 J.