VIDEO - Vypařování - Leidenfrostův jev.

Na rozpálené pánvi se pod kapičkou vytvoří tenounká asi 0,1 - 0,2 mm silná vrstva páry, která kapku nadnáší a nedovolí jí dotyk s kovem pánve. Vodní pára je podstatně horší vodič tepla než kapalná voda, proto se samotná kapička ohřívá pomaleji než při přímém styku s pánví. Vrstvička páry totiž funguje jako izolace.