VIDEO - vypařování

V těsné blízkosti rozpáleného plátu plotny je teplota vzduchu velmi vysoká a kapka se na své spodní straně začne velmi rychle vypařovat. Vzniklé páry kapku nadnášejí a  neumožní její přímý dotyk s rozpáleným plátem plotny. Teprve po chvíli se odspodu vypaří celá kapka.