VIDEO - Tání

Hmotnost kapaliny vzniklé z ledu je stejná, ale její objem se vůči původnímu objemu ledu zmenšil. Krystalová mřížka ledu je prostoupena prostornými kanálky, a když se při tání krystalická mřížka ledu bortí, jsou kanálky zaplňovány molekulami vody. U tání ledu na vodu je relativní zmenšení objemu asi o 9 %.