VIDEO - Brownův pohyb - animace

Brownovy částice konají neustálý a neuspořádaný pohyb, který znázorňuje video. Rychlost pohybu pak závisí na teplotě kapaliny.