VIDEO - Brownův pohyb tukových částeček v mléce pod mikroskopem

Anglický biolog Robert Brown pozoroval v roce 1827 podivuhodné chování pylových zrnek ve vodě. Ta se pod mikroskopem neustále a neuspořádaně pohybovala. Aby vyloučil možnost, že pohyb je projevem případného života, opakoval pak experiment s částicemi prachu.