VIDEO - Sublimace suchého ledu

Na videu vidíme sublimaci suchého ledu. Jedná se o oxid uhličitý, který sublimuje za atmosférického tlaku. Při ochlazení pod -80 °C mění plynný oxid uhličitý svoje skupenství přímo na pevné (desublimuje) za vzniku bezbarvé tuhé látky.