Co je to teplo?

Tohle  důvěrně  znáte.   Horký čaj  ohřívá lžičku. Teplota  lžičky

roste, teplota čaje klesá.  Tak dochází ke změně vnitřní energie

jak lžičky, tak čaje. Na druhé fotografii ohřívá nápoj led. Teplota ledu se nemění - led taje, teplota nápoje klesá.

A co je to teplo?

Teplo je ta část vnitřní energie,  kterou  si tělesa předávají při tepelné výměně a může se projevit

a) změnou teploty nebo b) změnou skupenství.

  a) Při dodání tepla dojde ke zvýšení teploty.

  b) Při dodání tepla dojde ke změně skupenství. Teplota 

     se  nemění.  Všechno  dodané teplo se  spotřebuje na

     změnu skupenství.

Postavte na sporák hrnec 

s 1 l  vody  a  změřte  její teplotu.  Zahřívejte  vodu

po dobu 5 minut.

Přijaté teplo způsobí zvýše- ní  teploty  vody na 22 °C.

Postavte  na  sporák  hrnec

s 1 l vody smíchané s ledem

a změřte její teplotu. Směs vody  a  ledu  zahřívejte po  dobu 5 minut.

Přijaté teplo nezpůsobí zvý- šení teploty, ale spotřebuje se  na   změnu  skupenství

ledu. Teplota se nezměnila.